POWŁOKA ANTYPOŚLIZGOWA NA PRODUKTACH EVERGRIP

Trwałość to jedna z podstawowych cech naszych produktów. Aby móc używać takiego określenia konieczne jest wykorzystanie najwyższej jakości komponentów już na etapie produkcji. Jeden z nich to KORUND.

Co to jest Korund ?

Jest to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków w którym glin występuje w III stopniu utlenienia. Wzór chemiczny to Al2O3 . Korund powstaje w procesie prażenia do 1000oC, i jest odporny na działanie czynników chemicznych i nierozpuszczalny w kwasach.

Jak trwały jest korund ?

Korund jest najtrwalszą postacią tlenku glinu a swoją twardością ustępuje jedynie diamentowi.

Twardość materiału prezentuje poniższa skala którą w XIX wieku opracował niemiecki minerolog Friedrih Mohs. Pomiar twardości tą metodą opisują normy PN-EN 101, DIN 18155, BS 6431-13 i ASTM MNL46.

Twardość Minerał Rodzaj testu
1 talk (Mg3Si4O10(OH)2) z łatwością daje się zarysować paznokciem
2 gips (CaSO4·2H2O) daje się zarysować paznokciem
3 kalcyt (CaCO3) z łatwością daje się zarysować miedzianym drutem
4 fluoryt (CaF2) z łatwością daje się zarysować ostrzem noża
5 apatyt (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-) z trudem daje się zarysować ostrzem noża
6 ortoklaz (KAlSi3O8) daje się zarysować stalą narzędziową
7 kwarc (SiO2) rysuje szkło
8 topaz (Al2SiO4(OH-,F-)2) z łatwością rysuje szkło
9 korund (Al2O3) tnie szkło, daje się zarysować diamentem
10 diament (C) rysuje korund, daje się zarysować tylko innym diamentem

Jakie są podstawowe właściwości korundu ?

Korund na rynku występuje pod nazwą Elektrokorund szlachetny – jest to najczystsza postać dostępna w sprzedaży i zawiera ponad 99%  Al2O3. Poniższa tabela przedstawia dokładny skład elektorkorundu którego używamy na co dzień:

Zawartość Al2O3 Ponad 99%
Domieszki Na20, K20, CaO, SiO2 i Fe2O
Gęstość właściwa 3,95 +/-0,5 g/cm
Gęstość nasypowa 1,52-1,85 g/cm
Twardość 9 w skali Mohsa
Kształt ziarna ostrokrawędziowy

 

Jak używamy korundu?

Nakładanie powłoki antypoślizgowe odbywa się na etapie produkcji a sposób przytwierdzenia grysu do kompozytu pozostaje tajemnicą spółki. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie potwierdza że metoda jest skuteczna a nasze produkty spełniają swoje właściwości przez długie lata.

Powłoka z korandu znajduje się m.in. w produkcie: kraty antypoślizgowe.

Go back