Ogólnie o materiale

Norma PN-EN ISO 14122-3 mówi, że materiały z których wykonane są schody powinny przede wszystkim spełniać wymagania bezpieczeństwa. Użyty materiał powinien być odporny na korozję a stopnie schodowe wykazywać zadowalające właściwości antypoślizgowe.

Oferowane przez nas produkty wykonane są przy użyciu odpornej na korozję żywicy izofalowej. Stosując tego typu materiały zdecydowanie pozbywamy się problemu rdzy, nie wydając na bardzo drogie rozwiązania ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Problem z poślizgiem rozwiązuje natomiast tlenek glinu zwany korundem. Ten związek chemiczny tworzy chropowatą i odporną na ścieranie powłokę. Korund charakteryzuje się dużą twardością, materiałem trwalszym od korundu jest tylko diament przemysłowy.

Połącznie ze sobą wysokiej odporności na korozję i poślizg w jednym produkcie sprawia, że nasze rozwiązania zdecydowanie spełniają wymogi zawarte w normie dotyczące materiału na schody i są idealnym budulcem ciągów schodowych.

 


Obciążenia i ugięcia
 

Norma mówi jakie obciążenia ciągłe powinny wytrzymywać stopnie. W przypadku zadziałania na stopień obciążeniem ciągłym 1,5kN (152kg) stopień nie powinien się ugiąć więcej niż na 1/300 odległości pomiędzy dwoma najbliższymi podparciami. Nie może być to jednak więcej niż 6mm względem konstrukcji.

W tym miejscu należy wyjaśnić co należ rozumieć przez zapis 1/300.  Załóżmy że stopień ma  szerokość 1200mm. W takim przypadku ugięcie nie powinno przekraczać 4mm (1200 : 300 = 4).

Dokładny opis badania ugięcia zawarty został  w normie.

Badanie ugięcia stopnia schodowego Evergrip przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej ITB

 

Specyfika schodów

 

Rysunek ciągu schodowego łączącego dwa poziomy

 

 

Przemysłowe schody dostępowe powinny mieć szerokość stopni nie mniejszą niż 600mm a w szczególnych przypadkach nawet do 500mm. Zalecane jest wykonanie stopni o szerokości 800mm. Jeżeli schody służą do przechodzenia lub mijania się kilku osób jednocześnie, wówczas zaleca się zwiększenie szerokości do 1000mm.

  • Wysokość stopnia „h” powinna być stała i nie powinna przekraczać 300mm.
  • Przykrycie stopnia „r” norma zaleca minimum 10mm.
  • Głębokość stopnia „g” uzależniona jest od wysokości stopnia i opisuje ją następujący wzór: 600 ≤ g+2h ≤ 660  wymiary w mm.

Wykorzystując kompleksowe rozwiązania kompozytowe jesteśmy w stanie wykonać zarówno całe ciągi schodowe, jak dostosować istniejące tak, aby były zgodnie z powyższymi przepisami. Do każdej wykonanej konstrukcji wykonujemy profesjonalny projekt przy użyciu oprogramowania firmy Autodesk między innymi silnik obliczeniowy Nastran MES, czy Inventor Professional

Go back